Agenda 2015

10 czerwca 2015 r. hotel Airport (4*), Warszawa

 8.00-9.00 
Rejestracja uczestników oraz sesja networkingowa
Sesję networkingową poprowadzi dla nas:
Grzegorz Turniak

 9.00-9.05 
 09.05-9.30 
Wyboista droga do Data Governance
Jak przekonać organizację, w szczególności jej część biznesową, że warto wdrażać mechanizmy Data Governance? Jak wygląda praktyka Data Governance w dużych organizacjach w Polsce w świetle najnowszych badań?

 09.30-10.05 
Dojrzałość informacyjna przedsiębiorstw*
Taksonomia zarządzania informacją. Poziomy dojrzałości – co w zakresie zarządzania danymi i informacją oraz strategii firm w tym obszarze odróżnia najlepszych od przeciętniaków i dlaczego to właśnie ten obszar będzie coraz bardziej decydował o przewadze rynkowej firm.

 10.05-10.20 
Zarządzanie informacją na gruncie polskim
Praktyka zarządzania informacją w firmach w Polsce. Z czym mamy trudności, na jakim etapie dojrzałości się obecnie znajdujemy? Co możemy zrobić, by szybko nadrobić zaległości. Które z tych trendów są łatwiej przyswajalne, a które trudniej i dlaczego? Jakiego typu przedsiębiorstwa są szczególnie zainteresowane wartością wypływającą z wprost zastosowań Zarządzania Informacją? Jakie przekształcenia i zmiany dokują się w przedsiębiorstwach podczas projektów wokół Zarządzania Informacją? Jakie role i działy występują w tego typu projektach? Jak dobrze zorganizować projekt wdrożeniowy? Od czego zacząć?

 10.20-10.40 
Data Governance w praktyce*

Use Case – przykład firmy, która napotkała różne problemy w obszarze zarządzania danymi. Co to były za problemy, jak sobie z nimi poradzono? Co okazało się tutaj pomocne? Pochodzenie danych, ich jakość, słowniki i opisy danych (metadane) – jak można nad tym wszystkim zapanować za pomocą jednolitego narzędzia?

 10.40-11.00 
Data Governance w zmieniającym się świecie
Mające miejsce w ostatnich latach zmiany, związane w głównej mierze z postępującą cyfryzacją, mają ogromny wpływ na przedsiębiorstwa funkcjonujące we wszystkich branżach. Dla wielu stanowią one przeszkodę i trudność, jednak odpowiednio wcześnie dostrzeżone i wykorzystane są też ogromną szansą. Czy i jak Data Governance jest w stanie pomóc organizacjom w zmierzeniu się z tym wyzwaniem? Co jest potrzebne, by uzyskać z jej wprowadzenia maksymalne korzyści? Na te pytania odpowiemy prezentując przykłady pragmatycznych i skutecznych rozwiązań, które umożliwiają budowę poczucia właścicielstwa i dostrzeżenia potencjału jakie daje zarzadzanie danymi w organizacji.


 11.00-11.20 
Przepis na babkę - czyli jak przygotować Data Governance?

Analiza kilku zakończonych projektów Data Governance skłania do pewnych przemyśleń na temat odległości, jak dzieli pierwotne oczekiwania autorów inicjatywy od tego, co w efekcie projektu powstało.

Z jednej strony mamy wymagania regulatora, z drugiej zaś potrzeba określenia mierników pozwalających ocenić wartość danych. Z jednej strony oczekiwania użytkowników biznesowych związane z wykorzystaniem danych, a z drugiej wymagania związane z bezpieczeństwem danych.

Każda firma ma swoją specyfikę w zakresie zarządzania danymi. Nie ma możliwości powielania standardowych wzorców. Spróbujmy odnaleźć kluczowe czynniki mające wpływ na finalny produkt. Zastanówmy się gdzie poszukiwać nowych, unikalnych wartości.

Jaki jest idealny przepis na babkę? Mam nadzieję, że po prezentacji każdy z uczestników będzie choć o krok bliżej do stworzenia swojego przepisu.

 11.20-11.45 
Przerwa kawowa
 11.45-13.15 
SESJA ROUNDTABLES

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Po trzecie, sesja ta otwiera możliwości poznania i zbudowania relacji z uczestnikami konkretnych spotkań.

Sala będzie odpowiednio zaaranżowana. Na widowni prowadzone będą równoległe spotkania przy okrągłych stołach obejmujące krótką prezentację i dyskusję, albo samą dyskusję – każdą dla optymalnie 6-10 uczestników. Przy każdym takim stole będzie obecny prowadzący, który dodatkowo dokonana podsumowania najważniejszych wniosków z dyskusji.

W trakcie sesji m.in.:

Pierwsza runda dyskusji roundtables: 11.50-12.30

1. Praktyka Data Governance

Czy istnieją rozwiązania pozwalające na sprawowanie kontroli nad danymi w całym cyklu ich życia i na wielu poziomach nadzoru? Co się sprawdza w praktyce?

Damian WorsdallDamian Worsdall, Technical Account Manager, Ab Initio
2. Kwestia diagnozy

Na jakim etapie dojrzałości informacyjnej znajduje się moja organizacja? Jak to dobrze określić? Jak dobrze zacząć projekt zarządzania wiedzą? Od czego najlepiej zacząć, czego nie można pominąć, na co warto uważać na etapie oceny?

Tomasz-SobczakTomasz Sobczak, Konsultant FindwisePaweł-WróblewskiPaweł Wróblewski, Szef polskiego oddziału Findwise
3. Narzędzia nadzorowania danymi – archiwizacja, zarządzanie dokumentami i rekordami

Czy polskie firmy i instytucje korzystają z rozwiązań służących do gromadzenia, zarządzania i zabezpieczenia informacji w postaci elektronicznej i drukowanej oraz obsługi pełnego cyklu życia dokumentów od utworzenia do całkowitego zniszczenia? W jaki sposób wyszukiwać i klasyfikować informacje przechowywane w dużych repozytoriach danych? Czy poczta elektroniczna przedsiębiorstwa może i powinna być składową strategii zarządzania informacja firmy?

Robert LejnertRobert Lejnert, HP
4. Dostarczanie informacji real time czy right time

Które czynniki determinują efektywne wykorzystanie informacji w procesie biznesowym? Jakie wyzwania stają przed organizacją w erze przyrostu wolumenu danych i informacji? Jak rosnące oczekiwania klientów przekładają się na oczekiwania informacyjne biznesu?

Prowadzenie:

Mirosław AndziakMirosław Andziak, Executive Partner, InfiniteDATA

oraz

Mariusz KłysMariusz Kłys, Zastępca Dyrektora Departamentu Danych, Alior Bank
5. Polowanie na słonia - złe przykłady inicjatyw Data Governance.

Inicjatywy Data Governance zaczynają pojawiać się coraz częściej w planach działań rosnącej liczby organizacji. Rośnie świadomość wartości danych. Nie jest to jednak proste, bo ta wartość jest hipotetyczna - nie zawsze dysponujemy wiedzą o rzeczywistym znaczeniu konkretnych danych. Zatem właściciele i zarząd firmy wiedzą, że gdzieś mają w organizacji tytułowego słonia, ale nie mają pojęcia gdzie on się znajduje.


Co zrobić w sytuacji, w której pomiędzy IT i biznesem powstaje luka, w której pojawiają się coraz bardziej interesujące projekty? Jak połączyć codzienne potrzeby użytkowników z budowaniem wartości wokół zasobów danych z jednej strony, a oczekiwaniami regulatorów z drugiej. Co stanowi przeszkodę w osiągnięciu tego celu?
(WIĘCEJ...)

Zbigniew FinfadoZbigniew Finfando, Prezes Zarządu BSSG
6. Miejsce w strukturze

Gdzie w firmie powinna być umiejscowiona komórka zajmującą się zarządzaniem informacją i organizacją danych? Dostępne modele i praktyka ich stosowania – co się sprawdza i w jakich uwarunkowaniach? Jaki model będzie dominował w przyszłości.

Grzegorz_BartlerGrzegorz Bartler Dyrektor Departamentu Business Intelligence
Polkomtel i Polsat Cyfrowy
7. Dane wrażliwe i osobowe - vademecum menedżera. W jaki sposób rozmawiać z zarządem i działami biznesowymi w firmie.

Czy i jak można zgodnie z prawem gromadzić dane o klientach? Kto jest "właścicielem" zgromadzonych danych? Jakie warunki należy spełnić, aby zbierać dane legalnie? Co się dzieję jak łączymy dane z innych źródeł, także zewnętrznych? Wykorzystanie danych obok reżimu dotyczącego prywatności i ochrony danych osobowych? Jak to robić? Co grozi za niezgodne z prawem zbieranie danych? Co nas czeka w przyszłości?

Tomasz-SobczakIzabela Kowalczuk-Pakuła, radca prawny, szef praktyki ochrony danych osobowych i prywatności w warszawskim biurze Bird & Bird
8. Zarządzanie informacją

Czemu zarządzanie informacją nie ma należnej mu rangi – czemu zazwyczaj skupiamy się tylko na danych. Jak stosować zarządzanie informacją w organizacjach biznesowych? Skąd zdobyć wiedzę o zarządzaniu informacją?


Czym jest zarządzanie informacją: co się na nie składa, czego ono dotyczy, kogo obejmuje, kto powinien za nie odpowiadać w firmie? Na ile ma charakter ponadjednostkowy - społeczny, organizacyjny, techniczny, kulturowy - a na ile musi być realizowane indywidualnie przez każdego użytkownika informacji? Co sprawia, że często nie przywiązuje się do niego należytej wagi poprzestając na dostępie do danych?

Od czego zacząć zarządzanie informacją? Na czym bazować? Jak określić potrzeby informacyjne poszczególnych osób, grup, departamentów, poziomów zarządzania? Czym zarządzanie informacją różni się od wdrażania rozwiązań informatycznych i realizacji projektów typu data governance, MDM, EOD, firmowy intranet? Czy wystarczy tylko zapewnienie systemu dostępu do istniejących zbiorów informacji w firmie?

Czy zarządzanie informacją powinno być elementem strategii biznesowej przedsiębiorstwa, czy raczej składnikiem codziennego otoczenia biznesowego, głównie w zakresie procesów podejmowania decyzji? Co decyduje o efektywnym, dającym faktyczną przewagę konkurencyjną, wykorzystaniu informacji? Co to znaczy: zapewnić dostęp do właściwej informacji we właściwym czasie? Jaką rolę odgrywa metainformacja?

Skąd czerpać wiedzę na temat zarządzania informacją? Jak zapewnić odpowiednią klasyfikację i selekcję zasobów informacji? Jak nie ulegać mitom kreowanym przez służby marketingowe dostawców IT? Czy do skutecznego zarządzania informacją w firmie bardziej przydatne są doświadczenia i dorobek naukowy z dziedziny: ekonomii, informatyki, epistemologii, teorii komunikacji czy bibliotekoznawstwa?
(WIĘCEJ...)

Andrzej-GontarzAndrzej Gontarz, Wiceprezes Fundacji Instytut Mikromakro

Druga runda dyskusji roundtables: 12.35-13.15

1. Integracja danych o klientach i użytkownikach.

Nowe obszary zarządzania informacją to także synchronizacja wielu źródeł danych. Jest to szczególnie istotne w przypadku informacji o klientach i użytkownikach. Jak skutecznie łączyć dane gromadzone w firmie ze źródłami zewnętrznymi, w tym danymi dostępnymi w Internecie i Social Media? Co jest potrzebne, by analizować i wykorzystać tak uzyskane informacje na potrzeby naszej firmy? W jaki sposób wykorzystać tą nową przestrzeń w celach biznesowych, poprawy bezpieczeństwa oraz korporacyjnego nadzoru nad informacją?

Robert LejnertRobert Lejnert, HP
2. Zarządzanie informacją na krajowym gruncie

Jak dobrze przeprowadzić projekt zarządzania informacją w dużej instytucji? Czego uczą doświadczenia wdrożeniowe w polskich organizacjach? Nasze uwarunkowania kulturowe i organizacyjne.

Tomasz-SobczakTomasz Sobczak, Konsultant FindwisePaweł-WróblewskiPaweł Wróblewski, Szef polskiego oddziału Findwise
3. ROI z jakości danych

Czy inwestycja w jakość danych faktycznie się opłaca i jakie straty może przynieść firmie brak dbałości o tę jakość.

Andrzej-BurzyńskiAndrzej Burzyński Data Quality Manager, Raiffeisen Bank Polska
4. Kto powinien dbać o jakość danych w firmie

Kwestia ról i odpowiedzialności. Ile kosztuje jakość danych i jak trudne jest zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości danych?

Dariusz-FlisiakDariusz Flisiak Dyrektor Departamentu Enterprise Data Management, Bank BPH
5. MDM – droga do celu

Master Data Management – jak to zrobić, ile to kosztuje, jak jest trudne. Czego warto uczyć się od tych, którzy przeszli już tę drogę.

Projekt Global Master Data w Ecolab i rola polskiego ośrodka. Jak wyglądają struktury, procesy i poszczególne zespoły, które pracują z Master Data. Wpływ obszaru czyszczenia danych w Master Data przy projektach migracji danych I traktowanie tego procesu nie tylko z punktu technicznego, ale również biznesowego.

Mateusz-ŻakMateusz Żak Konsultant SAP Master Data w zespole Global Master Data Governance and Quality w firmie Ecolab Inc (w ramach ECOLAB Services Poland)
6. Miejsce w strukturze

Gdzie w firmie powinna być umiejscowiona komórka zajmującą się zarządzaniem informacją i organizacją danych? Dostępne modele i praktyka ich stosowania – co się sprawdza i w jakich uwarunkowaniach? Jaki model będzie dominował w przyszłości.

Grzegorz_BartlerGrzegorz Bartler Dyrektor Departamentu Business Intelligence
Polkomtel i Polsat Cyfrowy
7. Jakość informacji w ubezpieczeniach

Czy znamy faktyczną jakość informacji w działalności ubezpieczeniowej? Jaka jest rola dotychczasowych działań w tym obszarze (PIU – seminaria dot. jakości danych w systemach zakładów ubezpieczeń, konkursu UFG w zakresie jakości danych)? Jakie wyzwania stoją przed środowiskiem ubezpieczeniowych w kontekście wytycznych KNF dot. IT, w tym w obszarze jakości danych/informacji?

Tomasz-SobczakElżbieta Syropiatko, Doradca (IT/Biznes), Specjalista ds. jakości informacji, analityk ELAS
8. W jakim stopniu wyzwania, jakie przynosi BigData, zmieniają obecne podejście do analityki i organizacji danych?

Czego wymaga to od firm, by dobrze się przygotować do realizacji i wykorzystania projektów BigData? Jakie korzyści mogą przynieść organizacji takie projekty i dlaczego tak ważne jest tutaj przemyślane, długofalowe podejście do kwestii zarządzania danymi i wykorzystania zasobów informacyjnych.

Krzysztof GwardysKrzysztof Gwardys, Prezes Promity
 13.15-14.00 
LUNCH
 14.00-14.25 
Ład w danych

Case Study Data Governance w Grupie PZU. Czego się nauczyliśmy przez lata i dlaczego do danych i strategii ich organizacji podchodzimy w taki a nie inny sposób.

 14.25-14.45 
Skąd zarząd firmy wie, że rok był dobry?
Dlaczego zarządzanie danymi w firmie to sprawa ważna dla dyrektora finansowego? Jak do tego podejść, gdy coraz częściej i w coraz liczniejszych przypadkach potrzebne są (w szczególności w sprawozdaniach finansowych) dane spoza firmy, dane szacunkowe, prognozowane i miary jakościowe tych elementów.

 14.45-15.05 
Regulacje i ład w danych
 15.05-15.25 
Wizualizacja danych a kultura zarzadzania informacją w firmie

Dlaczego dobra wizualizacja danych ma fundamentalne znaczenie dla właściwego zarządzania informacją w organizacji. Przykłady dobrych i złych prezentacji, które pokazują lub całkowicie ukrywają to co ważne. W jaki sposób można rozwijać w całej firmie kulturę pracy opartej o dane i nie doprowadzać do izolowania zespołów analitycznych. Co decyduje o udanej komunikacji wewnętrznej w organizacji w kontekście wizualizacji danych.

 15.25-16.05 
Debata: Kto powinien wziąć odpowiedzialność za dane w firmie?

Debata na wzór oxfordzki:

Uczestnicy debaty zostają podzieleni na dwa zespoły. Pierwszy z nich to (w sensie roli): menedżerowie IT, architekci korporacyjnie, szefowie komórek BI – generalnie ludzie świadomi znaczenia danych i potrzeby sformułowania strategii w tym obszarze. Generalnie także tego, że „dane to nie jest sprawa dla IT”. Drugi zespół natomiast to zarząd i część ‘biznesowa’ firmy, czyli generalnie Ci, którzy podejmują kluczowe decyzje, korzystają na co dzień z danych, ale jeszcze nie do końca rozumieją, że dane i rozwój zasobów informacyjnych w firmie powinny być elementem strategii biznesowej. Tego, że ten obszar wymaga nakładów, ale jest to inwestycja o (długofalowo) dużej stopie zwrotu.
Chodzi o uwypuklenie argumentów obu stron i pokazanie możliwych sposobów argumentacji przy skrzyżowaniu różnych postaw i rozmowie strony ‘świadomej’ z biznesem.
Debata odbędzie się z udziałem menedżerów z dużych organizacji wybranych branż.

Dyskusja toczyć się będzie w trzech kolejnych krokach, które będą szukaniem dobrych odpowiedzi i argumentów na pytania:

I. Gdzie leży powód niezrozumienia – co IT myśli, dlaczego biznes nie rozumie kwestii danych i zarządzania informacją, oraz na odwrót, co biznes myśli, dlaczego IT nie rozumie kwestii danych i zarządzania informacją?

II. Co można zrobić, żeby obie strony rozumiały się lepiej?

III. Jaki można nakreślić konkretny plan działań pod hasłem „Zróbmy to!” – tak aby danym i zarządzaniu informacją nadać odpowiednią rangę w organizacji, by lepiej zarządzać tym obszarem, by nadać odpowiednie zakresy odpowiedzialności za zarządzania informacją, danymi i ich jakością, by dbanie o dane i ich jakość wpisać w procesy wewnątrz firmy).

Zespół „BI i IT”

Zespół „Biznes”

 16.05-16.15 
Losowanie nagród wśród uczestników i zakończenie konferencji
Przeczytaj także: MATERIAŁ Z POSIEDZENIA RADY PROGRAMOWEJ

 

*Prezentacją będzie wygłoszona w języku angielskim, organizatorzy nie przewidują tłumaczenia.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij