Rada programowa 2015

Nad jakością programu konferencji czuwa Rada Programowa, złożona ze znanych menedżerów i praktyków od lat zajmujących się zarządzaniem informacją i danymi.

Grzegorz Bartler

Dyrektor Departamentu Business Intelligence
Polkomtel i Polsat Cyfrowy
Przemysław Biecek

Kierownik Sekcji Modelowania Statystycznego ICM UW, Współzałożyciel SmarterPoland.pl


Zawodowo zajmuje się analizą statystyczną danych o dużej złożoności i danych o dużym wolumenie. Razem z zespołem w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przetwarza gigabajty danych by dowiedzieć się dlaczego niektóre nowotwory dają się leczyć a inne nie. W pracy z danymi ceni grafikę statystyczną pozwalająca na efektywne wyszukiwanie wzorców, weryfikacje hipotez i zależności w danych jak i komunikowanie tych wzorców i zależności innym osobom. Jest też członkiem zarządu Fundacji Naukowej SmarterPoland.pl, której celem jest promocja statystycznego sposobu myślenia o otaczającym nas świecie.
Andrzej Burzyński

Data Quality Manager, Raiffeisen Bank Polska


Elektronik, informatyk, ekonomista od ponad 20 lat związany z sektorem bankowym (PBK S.A., BPH S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A.). Dyplomowany Pracownik Bankowy, absolwent ECB The European Fundation Certificate in Banking (EFCB).

Doświadczenie bankowe ugruntowane wiedzą zdobytą w Szkole Głównej Handlowej pozwoliło połączyć zainteresowania informatyczne z biznesem bankowym. Współpracował przy tworzeniu centralnej hurtowni danych, Systemu Informacji Zarządczej, Systemu raportowania zarządczego i obligatoryjnego, a także nowoczesnej koncepcji BI Competence Center. Od wielu lat zainteresowany zagadnieniami jakości danych w systemach informatycznych, zbudował i z powodzeniem kierował Zespołem Zarządzania Jakością Danych w BPH S.A.

W Raiffeisen Polbank SA od 2006 roku odpowiedzialny za stworzenie i wdrażanie strategii Data Quality Management w zakresie MIS i Basel II. W ramach BI Competence Center Raiffeisen Polbank kieruje Zespołem Zarządzania Jakością Danych odpowiedzialnym za utrzymanie najwyższej jakości danych w systemach informatycznych połączonego Banku.
Jaroslaw Chrupek

Global Process Owner – MDM Corporate Services
Global MDM/MDG Lead, TaO Programme, Global Data Team
British American Tobacco
Dariusz Flisiak

Dyrektor Departamentu Enterprise Data Management, Bank BPH


Dariusz specjalizuje się w zarządzaniu informacją w przedsiębiorstwach, analityce biznesowej, informatycznych systemach analitycznych oraz zarządzaniu wynikami i efektywnością. Posiada ponad czternastoletnie doświadczenie w tych obszarach zdobyte w konsultingu biznesowym i technologicznym na międzynarodowych projektach dla klientów sektora finansowego, telekomunikacyjnego, produkcyjnego i publicznego.
Jerzy Mikosz

Dyrektor Finansowy Grupy PBKM SA


Piotr Piskorski

Head of IT Strategy and Enterprise Architecture Nordea IT Polska
Tomasz Piwowarski

Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych i Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego


Absolwent Szkoły Głównej Handlowej – kierunek Finanse i Bankowość. W latach 2000 – 2008 – pracownik Biura Inspekcji w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (od stycznia 2008 r.). W ramach przeprowadzanych inspekcji w bankach kierował obszarami jakości aktywów oraz ryzyka rynkowego. Uczestniczył w pracach Zespołu Roboczego ds. wdrożenia Nowej Umowy Kapitałowej oraz Zespołu Roboczego ds. opracowania zasad przeprowadzania oceny wniosków banków o stosowanie metod zaawansowanych na potrzeby adekwatności kapitałowej. Kierował zespołami oceniającymi wnioski banków o stosowanie metod zaawansowanych na potrzeby adekwatności kapitałowej. Od października 2008 r. Zastępca Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego w BRE Banku SA, odpowiedzialny za obszar zarządzania ryzykiem, finansów oraz kontroli wewnętrznej. Od stycznia 2012 r. Dyrektor Departamentu Inspekcji Bankowych i Instytucji Płatniczych i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.
Prof. Andrzej Sobczak

Kierownik Zakładu Zarządzania Informatyką Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Grzegorz Stępniak

Dyrektor Zarządzający Pion Informatyki i Telekomunikacji, Poczta Polska S.A
Marek Wilczewski

Dyrektor Biura Zarządzania Informacją Grupa PZU

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij