Agenda konferencji CDO Forum – 16 września 2020

08.30 - 09.00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

09.00 - 9.10

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

Przemysław Gamdzyk

CEO & Meeting Designer, Evention

Jarosław Chrupek

Global Head of Data Management, British American Tobacco, Prezes Zarządu DAMA Poland Chapter

9.10 - 10.45

Poranna Sesja Plenarna

10.45 - 11.10

Przerwa kawowa

11.10 - 12.35

Poranna Sesja Południowa

12.35 - 12.45

Przerwa techniczna

12.45 - 13.30

Pierwsza runda dyskusji roundtables

Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie – możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Sesja roundtables to bardzo szerokie spektrum tematów i bogate grono wybitnych osobowości ze świata cybersecurity w roli prowadzących – tak, aby każdy uczestnik konferencji mógł znaleźć interesującą go najbardziej dyskusję i poznać w ten sposób innych uczestników zainteresowanych tą samą tematyką.

13.30 - 14.15

Obiad

14.15 - 15.35

Plenarna sesja popołudniowa

15.35 - 15.45

Przerwa techniczna

15.45 - 16.30

Druga runda dyskusji roundtables

16.30 - 16.45

Podsumowanie i zakończenie konferencji

Spotkanie Dama Poland

17.00 - 19.00

Walne Zebranie DAMA Poland

*** Spotkanie DAMA Poland Chapter jest otwarte zarówno dla uczestników konferencji jak i pozostałych zainteresowanych osób, natomiast czyny udział w Zebraniu Walnym mogą brać udział wyłącznie członkowie DAMA Poland

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zamknij